Tyck till
Talande webbLyssna

Hör av dig och tyck till!

Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till kommunen. På så vis kan du bidra till att kommunens service och verksamhet förbättras och utvecklas.

Här har vi sammanställt de olika vägar du kan välja mellan för att komma i kontakt med kommunen.

Felanmälan

Du kan enkelt göra en felanmälan via e-tjänst. En felanmälan är att anmäla att något är fysiskt fel (trasigt, skadat, ur funktion), till exempel:

  1. Kommunala vägar och vägbelysningar
  2. Grönytor
  3. Utebliven sophämtning
  4. Vatten och avlopp

Det kan även vara något annat fysiskt fel som du upptäckt.

Göra en felanmälan

Frågor till kommunen

Har du allmänna frågor kan du ringa eller skicka e-post direkt till kommunen.

Värmdö kommun: varmdo.kommun@varmdo.se, telefon 08-570 470 00.

Mejladresser till anställda: fornamn.efternamn@varmdo.se

Synpunkter på verksamheter

Du kan lämna en synpunkt gällande kommunens verksamheter direkt via kommunens webbformulär för synpunkter. Genom att lämna en synpunkt framför du din åsikt eller ditt tyckande.

Alla synpunkter registreras och följs upp.

Lämna en synpunkt

E-förslag

Genom formuläret för e-förslag kan du snabbt ta initiativ till att en fråga lyfts inom politiken. Det är ett sätt att ha direkt inflytande och komma med förslag till kommunen.

Till e-förslag - formulär och lämnade förslag

Medborgardialog

Medborgardialoger används för att stärka den lokala demokratin och för utveckling av service och tjänster. Det görs med flera olika metoder och aktiviteter som bjuder in till delaktighet i och inflytande över beslut.

Läs mer om medborgardialoger

Kontakt med politiker

Kontaktuppgifter till politiker finns under Kommunens organisation,
Hitta din Värmdöpolitiker.

 

Senast publicerad: 2018-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument