Tyck till
Talande webbLyssna

Författningssamling

Mappar i olika färger uppställda på rad

Vad är kommunens plan för gång- och cykelbanor? Vad gäller vid inköp och upphandling i kommunen? Vilken strategi har kommunen gällande digitalisering? Den informationen hittar du här i kommunens författningssamling.

Kommuner har en laglig möjlighet att besluta om regler på ett antal områden som är bindande, som exempelvis genom lokala ordningsföreskrifter. Dessa hittar du i kommunens regelverk. Utöver det har kommunen själv valt att besluta om ett antal övergripande styrdokument som styr den egna verksamheten.

Regelverket och de övergripande styrdokumenten tillsammans med kommunens Vision Värmdö 2030 bildar Värmdö kommuns författningssamling. Den finns tillgänglig på den här sidan i sin helhet, tillsammans med kommunens budget.

Samtliga styrdokument i författningssamlingen har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, förutom delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner som beslutas av respektive nämnd.

Nämndernas övriga styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Innehållsförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Senast publicerad: 2019-07-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument