Det senaste från Kommunfullmäktige 27 maj 2020

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige

Utmärkelse för social insats

Värmdö Nattvandrare tog emot diplomet Utmärkelse för social insats. Utmärkelsen för social insats syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.

Antagande av Miljöbokslut 2019

Miljöbokslut 2019 har antagits i kommunfullmäktige. Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet beskriver och följer upp kommunens samlade miljöarbete. Åtgärder som genomförts under året beskrivs och indikatorer och nyckeltal redovisas för att ge en bild av om kommunen styr mot uppsatta mål. De indikatorer som redovisas i miljöbokslutet är harmoniserade med de indikatorer som återfinns i kommunens målstruktur.

I stort är Miljöbokslutet strukturerat efter de prioriterade målen för Värmdö kommun som ingår i målområdet ”ekologisk hållbarhet”.

E-förslag om båttvätt

Ett E-förslag har uppnått 500 röster. E-förslaget vill föreslå att Värmdö kommun etablerar ytterligare en båttvätt. E-förslaget remitterades till kommunstyrelsen.