Kommun­ledningsgrupp

I kommunledningsgruppen sitter, förutom kommundirektören, cheferna för kommunens kontor, samt ekonomichefen och näringslivschefen.

Cecilia Lejon
Kommundirektör
08-570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Fredrik Nornvall
Chef för kultur och fritid
08-570 470 00
fredrik.nornvall@varmdo.se

Peter Bergström
Chef för Utbildningskontoret
08-570 470 00
peter.bergstrom@varmdo.se

Christina Leifman
Chef för Samhällsbyggnadskontoret 
08-570 470 00
christina.leifman@varmdo.se

Anne Lundkvist
Chef för Social- och omsorgskontoret
08-570 470 00
anne.lundkvist@varmdo.se

Anna-Stina Sjödin
Chef för Individ och arbetslivskontoret
08-570 470 00
anna-stina.sjodin@varmdo.se

Elin Brunell
Chef för kansliavdelningen
08-570 470 00
elin.brunell@varmdo.se