Talande webbLyssna

Utbildningsnämnd

Här hittar du styrdokument som antagits av utbildningsnämnden.

Nämndens delegationsordning och dokumenthanteringsplan publiceras i författningssamlingen.

Senast publicerad: 2019-11-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation