Talande webbLyssna

För att utvecklas

Värmdö är en växande kommun och det gör att vi kontinuerligt möter nya och förändrade krav på kommunal verksamhet. För dig som väljer att arbeta i kommunen innebär det att du aldrig stagnerar i din yrkesroll, tvärtom behöver du ständigt utvecklas i takt med ditt uppdrag.

Olika vägar till utveckling

Ibland sker utveckling genom traditionella utbildningsinsatser för dig som individ eller för hela arbetsgruppen. Ibland utvecklas du genom nätverk och erfarenhetsutbyte mellan kollegor inom eller utanför den egna enheten. Men den kanske mest kraftfulla utvecklingen sker i det tysta, varje dag. Genom att hela tiden aktivt söka nya och bättre sätt att lösa dina arbetsuppgifter, driver du tillsammans med dina kollegor en stadig utveckling av såväl dig själv som individ som av kommunens verksamhet.

Individuellt utvecklingssamtal

Minst en gång per år har du som medarbetare ett utvecklingssamtal med din närmaste chef. Det är ett bra tillfälle att prata igenom din arbetssituation, dina långsiktiga förhoppningar och yrkesmässiga mål.

Intern arbetsmarknad

Intern rörlighet är något som utvecklar både individer och verksamheten. Därför satsar vi aktivt på skapa möjligheter för redan anställda att prova nya arbeten inom kommunen. Vi har en bred verksamhet med över hundra olika yrkesroller så här finns utvecklingsmöjligheter för ett helt arbetsliv för den som önskar.

Senast publicerad: 2013-08-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument