Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kommuns garantier för äldreomsorg

Du som är äldre i Värmdö kommun har självklar rätt att få hjälp och stöd i vardagen, om och när du behöver. Därför har politikerna i kommunen slagit fast en lista på garantier som alla utförare av äldreomsorg skrivit under på. 

Om du på något sätt känner att garantierna inte uppfyllts lovar vi dig en personlig ursäkt och konkreta åtgärder för att uppfylla garantin snarast möjligt!

Dina garantier

 1. Du får en egen kontaktperson så snart du fått beslut om omsorgsinsatser och första insatsen startar – det ska aldrig ta mer än en vecka.

 2. Du kan alltid byta kontaktperson om det av någon anledning inte fungerar mellan er. Och du kan självklart även påverka valet av utförare; här i Värmdö kommun är kundvalet viktigt!

 3. Du ska alltid få kontakt snabbt och enkelt oavsett om du vill prata med din kontaktperson eller ansvarig handläggare/chef/arbetsledare. Finns vi inte på plats återkommer vi inom ett dygn så snart vi vet att du söker oss.

 4. Du ska känna dig trygg – har du omsorg dygnet runt ska du också kunna nå oss alla timmar, vardag som helg.

 5. Du ska alltid veta vem som kommer och när. Vi bär arbetskläder och kan alltid visa legitimation.

 6. Du slipper tobaksrök eftersom du får hjälp och service av personal som sätter ditt välbefinnande i främsta rummet.

 7. Du ska alltid bemötas med respekt oavsett funktionsförutsättning, kön, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet.

 8. Du får hjälp till självhjälp. Vi stimulerar och inspirerar dig så att du får  så bra förutsättningar som möjligt att klara din vardag.

 9. Du har rätt till inflytande – det innebär att du själv är med och bestämmer över när och hur dina beviljade omsorgsinsatser ska genomföras.

 10. Dina synpunkter är viktiga. Oavsett om det gäller förslag, beröm eller klagomål är du alltid välkommen att kontakta ansvarig chef – vi lovar att du får ett svar och förslag till åtgärd inom två veckor.

 11. Dina anhöriga ska få stöd och information – vi hjälper både dig och dem att förstå och påverka vardagen.

 12. Du har rätt till hög kvalitet. Minst en gång per år gör Värmdö kommun en utvärdering av hemtjänst, särskilt boende och demensdagvård för att utveckla och höja kvaliteten.

Ditt garantibevis som fil

Garantierna i listan ovan finns sammanfattade i en fil (pdf-format), som går att skriva ut och spara om du vill.

Garantibevis för äldreomsorg

Senast publicerad: 2017-02-10