Talande webbLyssna

Barn och ungas psykiska hälsa

Pojke vid vatten

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

På de här sidorna hittar du information om olika typer av svårigheter som barn och unga kan uppleva. Här hittar du också information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Du kan använda sidorna så här:

  • Klicka på menyrubriken "Olika svårigheter". Då kan du läsa om olika specifika problem och få veta vilken verksamhet du kan kontakta om du vill ha hjälp för det problemet. Vilken verksamhet som är aktuell kan bero på vilken ålder ett barn eller ungdom har.
  • Klicka på menyrubriken "Verksamheter och resurser". Då kan du läsa mer om vilken typ av hjälp olika verksamheter kan ge och hur du kan komma i kontakt med verksamheten.