Talande webbLyssna

Vårdnadsbidrag

Det är inte längre möjligt att ansöka om kommunalt vårdnadsbidrag. Riksdagen har beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget.

Regeringsförslag om avskaffat vårdnadsbidrag från februari 2016

Under hösten 2015 la regeringen fram ett förslag till riksdagen om att avskaffa vårdnadsbidraget från och med den 31 januari 2016. Beslut togs den 18 november.

Regeringens förslag innebar i korthet:

  1. att nya beslut om vårdnadsbidrag inte kan fattas för en bidragsperiod som inleds 1 februari 2016 eller därefter.
  2. beslut som tas före 31 januari 2016 om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut.


 

Har du redan beviljats vårdnadsbidrag?

31 januari 2016 var sista dagen att beviljas vårdnadsbidrag. Beslut fattade före 31 januari 2016 löper beslutsperioden ut. Därefter är det inte möjligt att ansöka om ytterligare vårdnadsbidrag.

Säg upp vårdnadsbidrag

Uppsägning av vårdnadsbidraget ska lämnas skriftligen till kommunen på särskild blankett.

Efter uppsägning kan kommunen börja betala ut vårdnadsbidrag för samma barn först efter att fem månader gått sedan vårdnadsbidraget senast betalades ut.

Senast publicerad: 2017-09-12

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 483 16
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation