Tyck till
Talande webbLyssna

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Värmdö kommun och Vaxholms stad har en gemensam nämnd.

Överförmyndarnämndens uppgifter

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden utför också diverse tillståndprövningar. En ställföreträdare måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd exempelvis vid uttag från spärrat konto, arvskifte, försäljning av fastighet och liknande.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden utfärdar också så kallade förvaltarfrihetsbevis för den som vill bevisa att hon eller han inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel behöver skaffa ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat, eller för att ge ut en periodisk skrift.

Tillsyn av överförmyndarnämnden

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som vill kan överklaga nämndens beslut hos tingsrätten.

Senast publicerad: 2013-10-07

Kontakt

Värmdö kommun
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
Fax: 08-570 308 60

varmdo.overformyndare@varmdo.se


Mer kontaktinformation