Talande webbLyssna

Jobb och försörjning

Arbetsförmedlingen är den myndighet som hjälper dig att göra en plan för din första tid i Sverige och hur du ska kunna etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

Etableringsplan

Vuxna personer som kan arbeta ska skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Hos Arbetsförmedlingen träffar du en handläggare. Tillsammans gör ni upp en plan för att du så snabbt som möjligt ska kunna ta ett arbete. I etableringsplanen ingår alltid utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Planen sträcker sig över två år och kallas för Etableringsplan.

Etableringsersättning

Du som har en etableringsplan och följer den får ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas etableringsersättning. Det är mycket viktigt att du följer din etableringsplan. Om du bryter mot planen finns risk att din ekonomiska ersättning, etableringsersättningen, dras in.

Om du inte kan arbeta

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan arbeta, och därför inte får någon etableringsplan, kan ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, från kommunens socialtjänst.

.

Senast publicerad: 2017-11-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation