Tyck till
Talande webbLyssna

Sjukvård och tandvård

Stetoskop mot vit bakgrund

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå på vård- och omsorgsboenden, demensdagvård och korttidsplatser för personer fyllda 65 år eller mer samt för basal hälso- och sjukvård för vissa personkretsar som omfattas av lagen av särskilt stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS). Primärvården ansvarar för basal hemsjukvård för personer boende i ordinärt boende.

Hälso- och sjukvård

Basal hemsjukvård

I Värmdö kommun ansvarar primärvården för den basala hälso- och sjukvården för personer som bor i ordinärt boende.

Värmdö kommun ansvarar för den basala hemsjukvården samt habiliteringen för personer som omfattas av lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom personkrets 1 och 2.

Vårdgivare

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården upp till sjuksköterskenivå på vård- och omsorgsboenden, demensdagvård och korttidsplatser för personer fyllda 65 år eller mer.

HSL-teamet

I Värmdö kommun har hälso- och sjukvården i den kommunala verksamheterna samlats i en hälso- och sjukvårdsenhet, HSL-teamet.

När du behöver råd och hjälp

Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. Vårdguiden finns på nätet, som telefontjänst och som tidning för dig som bor i länet.

Har du behov av sjukvård eller rehabilitering i ditt hem kan du kontakta din vårdcentral.

Du kan ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Patientskadeförsäkring

Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare försäkrad hos SRF eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan enkelt anmäla skadan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos landstinget. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Det är kommunen som bedömer om ditt omvårdnadsbehov ger rätt till tandvårdsstöd. Kontakta socialkontoret eller biståndshandläggare äldre för mer information.

Senast publicerad: 2019-09-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information