Talande webbLyssna

Ekonomiskt stöd

Alla som bor eller vistas i Värmdö kommun och som inte själva kan försörja sig kan göra en ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du vill ansöka om försörjningsstöd för första gången ska du först ringa till socialtjänsten på Värmdö kommun.

Försäkringar

Det är bra att gå igenom om din närstående har försäkringar genom sin arbetsgivare eller genom sitt fackförbund, så kallad gruppförsäkring. De kan också ha privata försäkringar.

www.1177.selänk till annan webbplats

Försäkringskassan

www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats kan du läsa vidare om vad som du som anhörig kan få hjälp och stöd med. Nedan följer några exempel på områden där du kan få hjälp.

Assistansersättning

Kan beviljas när en svårt funktionshindrad person behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring. Både barn och vuxna kan beviljas assistansersättning.

Bilstöd

Kan beviljas till den som på grund av varaktigt funktionshinder har mycket svårt att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Handikappersättning

Den som har en varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få handikappersättning om man behöver extra hjälp eller har merkostnader på grund av en nedsatt funktionsförmåga under minst ett år.

Närståendepenning

Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Du kan få närståendepenning även när du vårdar den sjuke på sjukhus.

Tillfällig föräldrapenning till vård av allvarligt sjukt barn

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar till föräldrar med ett svårt sjukt barn under 18 år. Båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid. Tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn som fyllt 12 men inte 16 år

Vårdbidrag

En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag.

Konsumentrådgivning

Värmdö kommun erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning. Vi kan också ge stöd och råd inför en skuldsaneringsansökan. Vi arbetar under sekretess.

Tandvårdsstöd

En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har rätt till ekonomiskt stöd från landstinget för tandvård. Om man har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien.

www.1177.se/stockholm/tandvardstodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2014-07-08

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation