Tyck till
Talande webbLyssna

Psykisk funktionsnedsättning

Barn som anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Capio psykiatri i Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykiatrisk mottagning för vuxna. Du kan ringa oss när du mår psykiskt dåligt. Du kan också be din husläkare remittera dig till Capio psykiatri i Nacka, men det går bra att kontakta oss även utan remiss.

Capio psykiatri Värmdö anhörigombudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk, utan också de anhöriga. Hos Capio Psykiatri finns ett anhörigombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till anhöriga till våra patienter.

NSPH- nationell samverkan för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är ett nätverk bestående av patient-, brukar och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Personliga ombud i Nacka och Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du över 18 år och skriven i Nacka eller Värmdö kommun och har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud. Vi ger dig råd och bistår dig så att du får den hjälp du enligt lag har rätt till. Vi kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället

Sveriges Fontänhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fontänhusen i Sverige är en unik och fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. En verksamhet som bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.


Senast publicerad: 2019-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information