Tyck till
Talande webbLyssna

Om kommunens arbete med trygghet och säkerhet

Värmdös kommun arbetar med krisberedskap och strategiskt säkerhet på såväl kommunövergripande nivå som ute i verksamheterna.

Samordning av arbetet sker genom kommunens säkerhetschef. Arbetet med kris och säkerhet syftar till att skapa ett robust och säkert samhälle för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Klotter och skadegörelse

Värmdö kommun ansvarar för att sanera klotter på kommunens fastigheter och mark.

Kommunen har som mål att:

  • Sanera klotter inom 48 timmar från det att skadan kommit till kommunens kännedom. Vintertid kan sanering dröja på grund av väder och temperatur. Frysskador på betongytor eller fasader kan uppstå vid sanering med vatten och målarjobb kan endast göras när temperaturen är mellan 5-10 grader.
  • Prioritera sanering av klotter med politiska och ideologiska budskap.
  • Dokumentera och polisanmäla allt klotter och liknande skadegörelse.

Upptäcker du klotter får du gärna hjälpa till med att göra en felanmälan till kommunen via länken här bredvid. Kommunen kan efter det sanera på egna fastigheter eller förmedla informationen vidare till aktuell fastighetsägare eller förvaltare.

Brottsförebyggande arbete

Kommunens strategiska brottsförebyggande arbete är en viktig del av arbetet för en trygg och säker kommun. Värmdö kommun arbetar brottsförebyggande genom att:

  • Genomföra åtgärder som försvårar eller hindrar att brott begås
  • Genomföra åtgärder som ökar chansen att upptäcka brott
  • Arbeta bland ungdomar för att minska deras benägenhet att begå brott

För att genomföra åtgärder och satsningar som ger resultat krävs samverkan mellan olika samhällsaktörer. Ansvariga myndigheter, idéburna organisationer, företag och enskilda kommuninvånare har alla en viktig del i arbetet.

Trygghetsrådet – forum för samverkan och ökad kunskap

Våren 2015 beslutade kommunfullmäktige att Trygghetsrådet i Värmdö skulle bildas. Rådet har till uppgift att samordna de krafter som arbetar för en ökad trygghet för kommunens medborgare och sprida kunskap om hur trygghetsarbete kan bedrivas. Rådet består av ansvariga tjänstemän från kommunen, polisen och räddningstjänsten samt representanter från ett antal föreningar och företag.

Trygghetsrådet sammanträderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trygghetsmätning

Ta del av resultatet för trygghetsmätningen för 2018

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som använder våld för att uppnå sina mål.

De inriktningar av våldsbejakande extremism som idag finns i Sverige är den högerextrema vit makt-miljön, den västerextrema autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

För mer information besök Center för våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eller Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I det akuta läget

I ett akut läge, kontakta Säkerhetspolisen på 010 - 568 70 00.

Samverkan med polisen

Läs mer om kommunens samarbete med polisen

Polarna Värmdö

Läs mer on Polarna Värmdö

Senast publicerad: 2019-11-29