Tyck till
Talande webbLyssna

Viktiga telefonnummer

På denna sida hittar du telefonnummer som kan vara bra att känna till.

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Du kan ringa nödnumret 112 dygnet runt från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som ställer frågor för att kunna ge nödvändig hjälp. SOS-operatören pratar svenska eller engelska. SOS-operatören har möjlighet att ta hjälp av en extern tolk om språkförmedling behövs.

I samtalet med SOS-operatören kommer du att få svara på flera frågor. SOS-operatören ställer dem för att kunna larma rätt hjälpresurser till rätt plats. Under tiden som hjälpen är på väg kan SOS-operatören behöva ställa fler frågor för att förbereda och förmedla mer information till de hjälpresurser som är på väg.

Några exempel på frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

113 13

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

114 14

Ring telefonnummer 114 14 för alla ärenden som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott.

Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar under året.

Tänk på att endast slå 114 14, utan riktnummer.
Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.

114 14 är inte ett gratisnummer till skillnad mot 112. Samtalstaxan beror på ditt abonnemangsavtal med din telefonoperatör

1177

Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.selänk till annan webbplats

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. De finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt.

Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

116 000 - journummer för försvunna barn

Som medlem i EU har Sverige krav på att ha ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn.

Socialdepartementet är ansvarigt för journumret 116 000 i Sverige och har genom Alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och Justitiedepartementet sedan 2013 tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten. Journumret är tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig i.

Så fungerar journumret 116000

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:
- anmäla om ditt barn försvinner
- anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
- anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
- söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

För att nå journumret för försvunna barn, slå 116 000 utan riktnummer. Samtalet är gratis.

Vad händer när jag ringer 116000?

SOS Alarm besvarar journumret. SOS-operatörerna hanterar samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställer frågor enligt ett särskilt intervjustöd. SOS-operatören ställer endast några få frågor innan samtalet kopplas vidare till polisen som sedan gör en djupare intervju.

SOS-operatörerna talar svenska och engelska. Vid behov av annat språk finns tillgång till tolktjänst dygnet runt. Beroende på vilket språk det gäller kan det dock dröja flera minuter innan tolk kan förmedlas för det aktuella språket.

Utveckling av tjänsten

SOS Alarm arbetar tillsammans med flera aktörer inom såväl offentlig verksamhet som frivilligorganisationer gällande barnfrågor för att utveckla tjänsten vidare. Arbetet syftar till att tillvarata all kunskap som de olika aktörerna har och säkerställa att journumret fyller en viktig roll i samtliga åtgörarled.

Stödjourer

Nationella hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Hjälplinjens telefonjour erbjuder ett första stödsamtal men ingen behandling eller upprepad kontakt. Samtalet kan ge hjälp med att sortera tankar och känslor. Du kan även få råd om hur du kan söka dig vidare för att få rätt hjälp. Telefon 020-22 00 60, öppet 13-22 alla dagar. www.1177.se/hjalplinjen/länk till annan webbplats

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, samlar över 100 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112 eller ring Kvinnofridslinjen dygnet runt på 020-50 50 50. http://www.kvinnojouren.se/kontakta-osslänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Deras uppgift är att lyssna, ge dig professionellt stöd och upplysa om var du kan få hjälp. De har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du ringer Kvinnofridslinjen gratis på 020-50 50 50 och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Kollegahjälpen

Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp för att hjälpa lastbilsförare som har varit inblandade i en trafikolycka eller ett rån att bearbeta sina upplevelser och kunna gå vidare i livet. När olyckan har varit framme – ring Kollegahjälpen på 020 - 59 60 00.
www.kollegahjalpen.selänk till annan webbplats

BRIS

BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS nås alla dagar 10-22 via telefon 116 111 för barn samt 077-150 50 50 för vuxna om barn eller via chat och forum på www.bris.selänk till annan webbplats

Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas Telefoncentral 0200-21 20 19 är brottsofferjourernas nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen får stöd, råd och hjälp – om så önskas blir den hjälpsökande kontaktad av den lokala jourens stödpersoner för vidare personlig hjälp.
Brottsofferjourernas Telefoncentral kan ge stöd på flera olika språk , ring 08-642 00 44 för hjälp på eget språk.
www.brottsofferjouren.selänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2017-07-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation