Coronaviruset - lägesbilden i Värmdö

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen kring covid-19 och arbetar aktivt med att minska smittspridningen av viruset. Här hittar du senaste nationella råden och efter dessa finner du nytt kring utvecklingen i kommunen samt information om förskola, skola, vård och omsorg. Sidorna uppdateras kontinuerligt och du kan alltid nå hit snabbt via adressen www.varmdo.se/corona

Restriktioner, råd och rekommendationer

Med anledning av coronaviruset gäller vissa lagstadgade restriktioner och förbud, samt allmänna råd till allmänheten. Läs mer om dessa via nedanstående länk.

Mer om nationella råd på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillfällig Covid-19-lag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Läs mer om den nya lagen via Länsstyrelsen.

Om covid-19-lagen på Länsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förlängt alkoholförbud

Regeringen har den 12 februari 2021 fattat beslut om att förlänga alkoholförbudet från kl 20:00 till den 28 februari samt förlänga alkoholförbudet från kl 22:00 till den 11 april.

Läs mer om det förlängda förbudet på Regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och tillsynsvägledning; Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Det här gör Värmdö kommun

För kultur- och fritidsverksamhet

Från och med måndag den 25/1 öppnar Värmdö återigen upp för viss utökad verksamhet kopplat till kultur- och fritidsområdet, men fortfarande i begränsad form.

Läs mer om varje enskild verksamhet och område


Vid frågor, kontakta: kultur-fritid@varmdo.se

För skola och förskola

Kommunens förskolor håller öppet som vanligt. Även kommunens skolor är öppna, för högstadierna och gymnasieskolorna gäller olika kombinationer av när- och distansundervisning utifrån lokala förutsättningar. Vecka 10, veckan efter sportlovet, gäller distansundervisning för högstadierna och samt gymnasiet.

Vid mer information, kontakta aktuell förskola/skola.

För vård och omsorg

Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan. Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

För företag och föreningar

Se information på separat sida

Vaccination

Vaccineringen av vissa grupper i kommunen är i full gång. Under vecka 1 fick boende på Värmdös äldreboenden sin första dos och nu här även de flesta fått dos två. En första dos har även erbjudits samtliga medarbetare inom vård- och omsorg. Även äldre med hemtjänst, boende inom LSS och personlig assistans kommer att erbjudas vaccin som en del av fas ett. Läs mer om den nationella prioriteringsordningen för vaccin nedan.

Vad gäller?

  • Alla över 18 år kommer att bli erbjudna vaccin.
  • Det går inte att boka tid själv, det sker utifrån bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm kan det ta upp till ett år innan alla invånare blivit erbjudna vaccin.
  • Nationella prioriteringar avgör vilka som först kommer att erbjudas vaccination, se länk nedan. I Stockholms län är det Region Stockholm som ansvarar för samordningen och planeringen av vaccinationen.
  • Det är avgiftsfritt.
  • Alla kommer att behöva två doser av vaccinet.
  • Korrekt och säker information om vad som gäller finns samlad på 1177 Vårdguiden, se länk nedan. Sidan uppdateras löpande.
  • Under tiden som vaccinationen pågår kommer alla i samhället att behöva fortsätta följa råd och restriktioner för att minska smittspridningen.

Håll dig uppdaterad

Om vaccin mot covid-19 på 1177 Vårdguiden (flera språk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om nationell prioriteringsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster