Begränsningar i Värmdös kultur- och fritidsverksamhet till följd av pandemilagen

För att minska spridningen av corona-viruset, visa följsamhet mot pandemilagen och myndighetsrekommendation samt förhålla sig till regional samordning inom Region Stockholm begränsas verksamheten inom kultur- och fritidsområdet i Värmdö kommun enligt nedanstående. Begränsningarna omprövas löpande vid förändringar i rekommendationer och regional inriktning.

Generellt gäller att verksamheterna endast kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas, oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen eller genomförs av föreningar.

Vid behov av prioritering till följd av begränsningar ska barn och unga prioriteras framför vuxna.

Generellt kring idrotts- och fritidsverksamhet för barn, unga och vuxna

From 17 maj öppnar vi upp idrotts- och fritidsverksamhet - inomhus och utomhus- för all organiserad verksamhet. Det betyder att även de födda 2001 och tidigare ges möjlighet att börja träna i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter.

Utomhusanläggningar för idrott

Samtliga utomhusanläggningar för idrott är öppna för skolor, spontanidrott och organiserad föreningsledd träning i mindre grupper. Utomhusanläggningar kan användas av barn, unga och vuxna. 

 • Maxantal för anläggningarna införs (gäller ej skola).
 • Omklädningsrummen i utomhusanläggningarna är fortsatt stängda.
 • Omklädningsrum på Ekvallen tillåts för ombyte för målvakter.

Inomhusanläggningar för kultur, idrott – sporthallar, gymnastiksalar, ishall gäller begränsningsförordningen om 1 person per 10 kvadratmeter

Idrottsanläggningarna inomhus (sporthallar och gymnastiksalar) öppnas från och med den 25 januari för skolor och organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper.

 • Maxantal för anläggningarna införs (gäller ej skola) till följd av pandemilagens föreskrifter. För närvarande får följande antal personer vistas i respektive anläggningar:

  - Sporthallar, max 80 personer.
  - Ekvallens sporthall:
  • Spegelsalen, max 17 personer.
  • Budosalen, max 12 personer
  - Spegelsalen Ösby sporthall, max 8 personer.
  - Spegelsalen Ingarö sporthall, max 9 personer.
  - G2 hallen, max 64 personer.
  - Gymnastiksalar, max 20 personer.
  - Mindre gymnastiksal Kyrkskolan, max 10 personer.
  - Ishall, max 50 personer.
  - Gustavsbergsteatern (scen och salong) max 33 personer.
  - Samlingslokal Gustavsbergs centrum max 5 personer.
  - Ingarö föreningshus
  • Stora samlingslokalen, max 12 personer
  • Lilla samlingslokalen, max 2 personer
  -Stavsnäs bygdegård, max 14 personer
  - Samlingslokal Ekvallen, max 4 personer
  - Samlingslokal Värmdö sporthall, max 3 personer
  OBS: Vilka lokaler som omfattas av maxantal uppdateras löpande.
 • Omklädningsrummen är fortsatt stängda. Omklädningsrum kan användas för toalettbesök och handtvätt om inga andra möjligheter finns.
 • Cafeterior i idrottsanläggningar är fortsatt stängda.

Gustavsbergsbadet

Badet är stängt för allmänheten och endast öppet för skolsim samt för föreningar.
Mer info om beslut kommer.

Kulturskola

Lokaler där kulturskolor bedriver verksamhet är tillgängliga från 25/1. Lokalerna är specifika för undervisning och är inte att betrakta som publika.

 • Värmdö kulturskolas undervisning för barn födda 2002 eller senare bedrivs fysiskt i Musikens hus, Centrumlokalerna och i skollokaler.
 • Delar av Värmdö kulturskolas undervisning bedrivs digitalt respektive utifrån möjlighet och förutsättningar i övrigt.
  - Orkestrar, ensembler och föreställningar/konserter bedrivs digitalt eller utifrån särskild anpassning.
  - Undantag görs för äldre elever med särskilda behov där elever inte kan delta digitalt. Berörd lärare har dialog med elev och vårdnadshavare samt stämmer av med sin chef.
 • Eventuella föreställningar och evenemang kan endast ske i digital form.
 • Verksamhet som bedrivs på Kullsvedskolan är inställd resten av vårterminen 2021.

Programverksamhet i förskolan

Programverksamhet (dans) i förskolan bedrivs from. 22/1.

Fritidsgårdar och mötesplatser

Mötesplatserna HUB Plan 4 i Runda huset, Tomtebo, Brunnen och Fyrhuset öppnar för fysiska besök den 25/1.

 • För att minska trängsel införs begränsning på antal besökare:
  - HUB Plan 4: 10 personer.
  - Tomtebo: 30 personer.
  - Fyrhuset: 20 personer.
  - Brunnen: 20 personer .
 • Verksamhet som bedrivs i fysiska lokaler anpassas utifrån restriktioner samt antal besökare är begränsat.
 • Verksamheten bedrivs med fördel utomhus och digitalt.
 • Aktiviteter som genomförs är ledarledda.
 • Lokaler och aktiviteter anpassas för att undvika smittspridning.

Bibliotek

Gustavsbergs bibliotek, Hemmesta bibliotek, Djurö bibliotek öppnar med begränsningar den 25 januari för besök, inklusive mer-öppet.

För samtliga bibliotek gäller begränsningar:

 • Antalet samtida besökare i lokalen är begränsad: Max-antal för besökare är 10 i Runda huset och 5 vid Hemmesta bibliotek och Djurö bibliotek.
 • Plexiglas vid informationsdiskar som tidigare
 • Anslag om att hålla avstånd och att avstå icke nödvändiga besök
 • Avståndsmarkeringar
 • Möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten alt. handsprit
 • Inga sittplatser och avstängda studierum
 • Ingen hjälp direkt vid datorer och kopiatorer.
 • Begränsade öppettider, se mer nedan. 
 • Kompletterande verksamhet i form av Boken kommer och bokpåsar fortsätter utifrån behov.
 • Läs- och skaparbussen kommer att används fr.o.m. 1 mars.
 • All fysik programverksamhet är fortsatt pausad.

Begränsade öppettider på bibliotek

Gustavsbergs bibliotek

 • Måndag 13:00 – 19:00
 • Tisdag stängt
 • Onsdag 13:00 – 19:00
 • Torsdag 10:00 – 16:00
 • Fredag 10:00 – 16:00
 • Lördag 11:00 – 15:00

Hemmesta bibliotek

Hemmesta bibliotek är Meröppet alla dagar från 09:00 - 19:00.
Besökare med access till Meröppet har tillgång till biblioteket.
Mer information finns att läsa på Värmdö biblioteks hemsida https://bibliotek.varmdo.se/web/arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djurö bibliotek (OBS: Meröppet 07:00 - 21:00 alla dagar)

 • Måndag 13:00 - 17:00
 • Tisdag 09:00 - 17:00
 • Onsdag stängt
 • Torsdag 09:00 - 13:00
 • Fredag stängt

Bokning av matsalar och möteslokaler för förenings- eller publika ändamål

Möjligheten för allmänhet, företag och föreningslivet att boka lokaler och mötesplatser är nu öppen med begränsningsförordning 1 person per 10 kvadratmeter.

 • Matsalar är fortsatt stängd för bokning.

Gustavsbergs konsthall

 • Gustavsbergs Konsthall har öppet ons-sön 11-16 med en begränsning på sammanlagt 22 besökande samtidigt i lokalerna.
 • Öppen formstudio med pedagogiska projekt inspirerade av den pågående utställningen. Strumpbyxskulptur, arbeta i trolldeg eller gör en egen ansiktsmålning.