Begränsningar i Värmdös kultur- och fritidsverksamhet till följd av pandemilagen

För att minska spridningen av corona-viruset, visa följsamhet mot pandemilagen och myndighetsrekommendation samt förhålla sig till regional samordning inom Region Stockholm begränsas verksamheten inom kultur- och fritidsområdet i Värmdö kommun enligt nedanstående. Begränsningarna omprövas löpande vid förändringar i rekommendationer och regional inriktning.

Generellt gäller att verksamheterna endast kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas, oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen eller genomförs av föreningar.

Vid behov av prioritering till följd av begränsningar ska barn och unga prioriteras framför vuxna.

Generellt kring idrotts- och fritidsverksamhet för barn, unga och vuxna

För barn födda 2002 eller senare kan verksamhet bedrivas i samtliga lokaler. För personer födda 2001 och tidigare ska verksamhet framförallt ske utomhus och digitalt.

Utomhusanläggningar för idrott

Samtliga utomhusanläggningar för idrott är öppna för skolor, spontanidrott och organiserad föreningsledd träning i mindre grupper. Utomhusanläggningar kan användas av barn, unga och vuxna. 

 • Maxantal för anläggningarna införs (gäller ej skola).
 • Omklädningsrummen i utomhusanläggningarna är fortsatt stängda.
 • Omklädningsrum på Ekvallen tillåts för ombyte för målvakter.
 • Fotbollsplaner hålls snöfria i möjligaste mån.

Inomhusanläggningar för idrott – sporthallar, gymnastiksalar, ishall (omfattas av pandemilagens föreskrift om 10 kvadratmeter)

Idrottsanläggningarna inomhus (sporthallar och gymnastiksalar) öppnas från och med den 25 januari för skolor och organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper.

 • Maxantal för anläggningarna införs (gäller ej skola) till följd av pandemilagens föreskrifter. För närvarande får följande antal personer vistas i respektive anläggningar:

  - Sporthallar, max 80 personer.
  - Ekvallens sporthall:
  • Spegelsalen, max 17 personer.
  • Budosalen, max 12 personer
  - Spegelsalen Ösby sporthall, max 8 personer.
  - Spegelsalen Ingarö sporthall, max 9 personer.
  - G2 hallen, max 64 personer.
  - Gymnastiksalar, max 20 personer.
  - Mindre gymnastiksal Kyrkskolan, max 10 personer.
  - Ishall, max 50 personer.

  OBS: Vilka lokaler som omfattas av maxantal uppdateras löpande.

 • Anläggningarna är tillgänglig för verksamhet som riktar sig till barn och unga födda 2002 eller senare. Äldre ungdomars och vuxnas idrottande ska framförallt bedrivas utomhus.
 • Omklädningsrummen är fortsatt stängda. Omklädningsrum kan användas för toalettbesök och handtvätt om inga andra möjligheter finns.
 • Cafeterior i idrottsanläggningar är fortsatt stängda.

Allmänhetens åkning

Allmänhetens åkning är tillåten från och med den 19 januari.

 • Begränsning införs avseende användning av klubba.
 • Maxantal för bandyisen är 250 och 70 på uterink till följd av pandemilagens föreskrifter.
 • Allmänheten har tillgång till toalett genom temporära stationer.

Tider för allmänhetens åkning

Uterink (klubbor tillåtna)

 • Måndag till fredag 09:00 - 15:00 

Bandyplan (klubbor ej tillåtna)

 • Måndag till fredag 09:00 - 15:00
 • Lördag 17:00 - 22:00
 • Söndag 08:00 - 11:00 samt 19:00 - 22:00

Gustavsbergsbadet

Badet är stängt för allmänheten och endast öppet för skolsim samt för föreningar. Beslut om eventuell öppning tas senare i februari.

Kulturskola

Lokaler där kulturskolor bedriver verksamhet är tillgängliga från 25/1. Lokalerna är specifika för undervisning och är inte att betrakta som publika.

 • Värmdö kulturskolas undervisning för barn födda 2002 eller senare bedrivs fysiskt i Musikens hus, Centrumlokalerna och i skollokaler.
 • Delar av Värmdö kulturskolas undervisning bedrivs digitalt respektive utifrån möjlighet och förutsättningar i övrigt.
  - Orkestrar, ensembler och föreställningar/konserter bedrivs digitalt eller utifrån särskild anpassning.
  - Undantag görs för äldre elever med särskilda behov där elever inte kan delta digitalt. Berörd lärare har dialog med elev och vårdnadshavare samt stämmer av med sin chef.
 • Eventuella föreställningar och evenemang kan endast ske i digital form.
 • Verksamhet som bedrivs på Kullsvedskolan är inställd tills efter påsk.

Kulturundervisningen i grundskolans lågstadium med Värmdö kulturskola

Undervisningen är stängd fram tom. 28 februari för att minska personalutbyte mellan grundskolor. Vi erbjuder digital undervisning till de skolor som önskar.

Programverksamhet i förskolan

Programverksamhet (dans) i förskolan bedrivs from. 22/1.

Skolbion

Skolbio är inställd och ersätts av individuella visningar per skola per länk.

Fritidsgårdar och mötesplatser

Mötesplatserna Hubben/plan 4 i Runda huset, Tomtebo, Brunn och Fyrhuset öppnar för fysiska besök den 25/1.

 • För att minska trängsel införs begränsning på antal besökare:
  - Hubben: 10 personer.
  - Tomtebo: 30 personer.
  - Fyrhuset: 20 personer.
  - Brunn: 20 personer .
 • Verksamhet som bedrivs i fysiska lokaler riktar sig till unga födda 2002 eller senare. För äldre ungdomar är verksamheten framförallt utomhus, utåtriktad och digital.
 • Samtliga aktiviteter som genomförs inomhus ska vara ledarledda.
 • Lokaler och aktiviteter anpassas för att undvika smittspridning.

Bibliotek

Gustavsbergs bibliotek, Hemmesta bibliotek, Djurö bibliotek öppnar med begränsningar den 25 januari för besök, inklusive mer-öppet.

För samtliga bibliotek gäller begränsningar:

 • Antalet samtida besökare i lokalen är begränsad: Max-antal för besökare är 10 i Runda huset och 5 vid Hemmesta bibliotek och Djurö bibliotek.
 • Personal hanterar in- och utflöde ur lokalerna
 • Plexiglas vid informationsdiskar som tidigare
 • Anslag om att hålla avstånd och att avstå icke nödvändiga besök
 • Avståndsmarkeringar
 • Möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten alt. handsprit
 • Inga sittplatser och avstängda studierum
 • Ingen hjälp direkt vid datorer och kopiatorer.Öppet hållande-tider vid biblioteken är begränsat:
 • Begränsade öppettider, se mer nedan. 
 • Kompletterande verksamhet i form av Boken kommer och bokpåsar fortsätter utifrån behov.
 • Läs- och skaparbussen kommer att används fr.o.m. 1 mars.
 • All fysik programverksamhet är fortsatt inställd

Begränsade öppettider på bibliotek

Gustavsbergs bibliotek

 • Måndag 13:00 – 19:00
 • Tisdag stängt
 • Onsdag 13:00 – 19:00
 • Torsdag 10:00 – 16:00
 • Fredag 10:00 – 16:00
 • Lördag 11:00 – 15:00

Hemmesta bibliotek (till och med den 31 mars. OBS: Meröppet 09:00 - 19:00 alla dagar)

 • Måndag 09:00 - 17:00
 • Tisdag stängt
 • Onsdag 13:00 - 17:00
 • Torsdag 09:00 -13:00
 • Fredag stängt

Djurö bibliotek (OBS: Meröppet 07:00 - 21:00 alla dagar)

 • Måndag 13:00 - 17:00
 • Tisdag 09:00 - 17:00
 • Onsdag stängt
 • Torsdag 09:00 - 13:00
 • Fredag stängt

Bokning av matsalar och möteslokaler för förenings- eller publika ändamål

Möjligheten för allmänhet, företag och föreningslivet att boka lokaler, matsalar och mötesplatser är fortsatt stängd.

 • Gustavsbergsteatern är stängd för bokning av offentliga arrangemang.

Gustavsbergs konsthall

Gustavsbergs konsthall har verksamhet för barn och unga från och med den 7 februari.

 • Bokningsbara visningar för barn och unga anpassade för åldrarna 7-15 år med vuxet sällskap för de minsta.
  - Bokningsbara tider varje heltimme: onsdag till söndag klockan 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
  - Max 10 personer per visning. Bokas via e-post: konsthall@varmdo.se
 • Öppen formstudio med pedagogiska projekt inspirerade av den pågående utställningen. Skulptera i lera, broderi m.m. Drop-in i mån av plats för barn och unga mellan 3-15 år med vuxet sällskap för de minsta barnen. Onsdag till söndag klockan 11:00 - 16:00.
 • Skolverksamhet för alla elever i år 7 i Värmdö kommun enligt ordinarie program.
 • Under sportlovet är Formstudion onsdag till söndag klockan 11:00 - 16:00. Drop-in i mån av plats.