HSL-teamet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska samtliga kommuner erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som bor på ett särskilt boende, för äldre samt till personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård och omvårdnad upp till sjuksköterskenivå. I Värmdö kommun är detta ansvar organiserat i kommunens HSL-team där förkortningen HSL står för hälso- och sjukvård.

Ny hälso- och sjukvårdsorganisation

HSL-teamet är en nystartad sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation som startade januari 2019. I denna enhet är kommunens samtliga legitimerade personal, dvs. sjuksköterskor (ej skolsjuksköterskor), arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter, samlade.


HSL-teamet ansvarar för den basala hemsjukvården och habiliteringen för personer inom LSS samt för hälso- och sjukvården på kommunens demensdagvård, hälso- och sjukvårdsinsatser på ett särskilt boende med inriktning socialpsykiatri och LSS samt på två särskilda boenden för äldre.

Majoriteten av HSL-teamets medarbetare utgår från lokaler belägna i Gustavsgårdens A-hus, där även enhetschefens och samordnarens kontor finns.

Verksamheter där HSL-teamet ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser

Äldreomsorg

  • Gustavsgården
  • Djuröhemmet
  • Daghöjdens demensdagvård

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri (basal hälso- och sjukvård)

  • Kullagården
  • Attendo gruppbostad
  • Kommunens gruppbostäder
  • Servicebostäder
  • Daglig verksamhet
  • Sysselsättningen

Har du frågor?

Kontakta Mahria P Lövkvist på telefon 08 570 473 34, eller mail mahria.lovkvist@varmdo.se.