Coronaviruset - stöd till vuxna, unga och barn

I besvärliga tider är du en väldigt viktig del för att vi ska kunna möta utmaningarna tillsammans. Vi vill att du ska få den trygghet och stöd du behöver, men också göra det möjligt för dig att ge stöd åt andra.

Ta hand om dig själv


Tänk på hygienen

 • Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

Stanna hemma om du är sjuk

Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du är sjuk och har symptom på luftvägsinfektion - det gäller även om symptomen är lindriga. Uppmaningen gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen. Den smittsamma perioden sträcker sig vanligtvis från en dag före de första symtomen och minst sju dagar framåt.

Under tiden du är sjuk ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du:

 • inte träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • inte resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symptomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

Det är särskilt viktigt är att medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion.

Läs mer under Allmänna råd nedanför.

Dela endast bekräftad information

Vi på kommunen får frågor om coronaviruset från medborgare som är oroliga för sina barn eller anhöriga. Vi har förståelse för det och ser att den varierande information som ges om coronaviruset kan bidra till oro och öka förvirring om vad som gäller. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra medborgare ska veta vart de kan vända sig.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

För dig som är vårdnadshavare

Barn och elever kan gå i förskola och skola om de inte har symtom.
Alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta och/eller feber ska stanna hemma tills barnet är symtomfri och ytterligare två dygn därefter. Informera även barnets skola. Se mer allmänna råd här nedanför.

Äldre

Det är just nu många som hör av sig med frågor om hur vi kan bistå äldre personer att handla dagligvaror och om detta är något som hemtjänstpersonal kan vara behjälpliga med. Vi har sammanställt vår information till äldre på en egen sida.

Råd och tips till äldre

Allmänna råd

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Den som får feber och hosta ska som vanligt stanna hemma och försöka bli frisk. Känns det svårt att andas eller om man tillhör en riskgrupp, kontakta 1177länk till annan webbplats för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Vid livshotande tillstånd ring 112.
 • Om du känner oro eller behöver råd, ring 11 77.
 • För fakta och svar på vanliga frågor, ring 113 13
 • Om du misstänker att du har blivit smittad. Stanna hemma och undvik att träffa andra personer. Läs mer under rubriken Stanna hemma om du är sjuk, ovan.
 • Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga med handhygienen (använd tvål) och stanna hemma om du är sjuk.
 • Om du planerar att resa behöver du förbereda dig och vara uppdaterad när det gäller det aktuella läget: ta del av UD:s reserådlänk till annan webbplats och följ kontinuerligt Folkhälsomyndighetens informationlänk till annan webbplats.

Hygienråd från 1177länk till annan webbplats


Behöver du hjälp?

Om du har det kämpigt med anledning av corona-krisen kan du få hjälp och stöttning av olika civilorganisationer och föreningar när det gäller sådant som ligger utanför kommunens uppdrag.

Kommunen har upprättat ett anmälningsformulär som du kan använda. Genom formuläret kan du länkas ihop med rätt organisation eller förening som kan hjälpa dig med dina utmaningar. Längre ned på denna sida hittar du en förteckning över de organisationer vi har dialog med.

Till hjälpformuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frivilliga organisationer

Här kan du läsa lite mer om de organisationer kommunen har kontakt med, vad de kan erbjuda och var de är aktiva. Om du vill ha hjälp av någon av aktörerna, använd kommunens formulär (länk ovan).

Värmdö församling

Typ av organisation: Församlingsverksamhet.

Erbjuder hjälp här:

 • Värmdölandet
 • För dig som bor i Värmdö församling

Kan hjälpa till med:

 • Apoteksärenden
 • Matinköp och leverans
 • Samtalsstöd via digitala kanaler och telefon

Språk:

 • Svenska
 • Engelska

Kontakt:

 • Via kommunens formulär ovan

Svenska Röda Korset Värmdökretsen

Typ av organisation: Humanitär organisation.

Var hjälpen erbjuds:

 • Hela Värmdö

Kan hjälpa till med:

 • Samtalsstöd via digitala kanaler och telefon
 • Promenadsällskap

Språk:

 • Svenska
 • Engelska

Kontakt:

 • Via kommunens formulär ovan

Värmdö Nattvandrare

Typ av organisation: Nattvandrare.

Var hjälpen erbjuds:

 • Djurö/Stavsnäs
 • Gustavsberg
 • Ingarö
 • Värmdölandet

Kan hjälpa till med:

 • Matinköp och leverans
 • Samtalsstöd via digitala kanaler och telefon

Språk:

 • Svenska
 • Engelska

Kontakt:

 • Via kommunens formulär ovan

Gustavsberg-Ingarö församling

Typ av verksamhet: Församlingsverksamhet, trossamfund

Var hjälpen erbjuds:

 • Gustavsberg
 • Ingarö

Kan hjälpa till med:

 • Apoteksärenden
 • Matinköp och leverans
 • Samtalsstöd via digitala kanaler och telefon

Språk:

 • Svenska

Kontakt:

 • Via kommunens formulär ovan

Djurö Möja och Nämdö församling

Typ av verksamhet: Församlingsverksamhet

Var hjälpen erbjuds:

 • Djurö/Stavsnäs
 • Möja
 • Nämdö

Kan hjälpa till med:

 • Apoteksärenden
 • Hjälp med husdjur
 • Läxhjälp för barn och unga
 • Matinköp och leverans
 • Samtalsstöd via digitala kanaler och telefon

Kontakt:

 • Via kommunens formulär ovan

Stötta andra

Många vill nu göra vad de kan för att stötta under Covid-19 och det är vi väldigt tacksamma för! Vi får in mycket frågor och erbjudanden just nu så ha tålamod med oss och var medveten om att det kan dröja med svar.


Donera skyddsutrustning

Är du privatperson, företag som normalt inte producerar varor för vården men som har ett lager av exempelvis munskydd eller skulle kunna ställa om och börja producera något utifrån vårdens behov? Skriv då till till varmdohjalper@varmdo.se.


Övriga gåvor, erbjudanden och idéer

Hit vänder du dig med övriga gåvor, erbjudanden och idéer: varmdohjalper@varmdo.se.


Bemanning och personal

Vi får många frågor från enskilda personer, företag, frivilligorganisationer, studenter med flera som vill ställa upp med arbetskraft med anledning av covid-19.

Just nu söker vi specifikt efter nya medarbetare inom vårdyrken.

Läs annonsen och ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Besitter du andra kompetenser som du tror kan vara av intresse för oss? Skicka då ett e-postmeddelande till varmdohjalper@varmdo.se och berätta mer.

Håll dig informerad


Värmdö kommuns information

Värmdö kommun uppdaterar fortlöpande informationen om coronaviruset här på webbplatsen (www.varmdo.se/coronalänk till annan webbplats) samt på Facebook. I mer akuta krislägen skickar vi även ut SMS till registrerade telefoner i kommunen. Du får väldigt gärna se till att din telefon finns registrerad!


Sjukvårdsupplysning och råd

Fördjupad information om coronaviruset

För fördjupad information om covid-19, frågor och svar och sjukdomsinformation, se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Generell uppdatering och lägesbild

För en uppdaterad lägesbild samt för mer information om myndigheterna arbete, se SLLs webbplats.

Utlandsresande och ambassader

För frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader, se samlad information på Regeringens webbplats. Se även Krisinformation.se.

För dig som är barn eller ungdom

Är du orolig eller tänker mycket på Corona? Vi har gjort en särskild sida för dig som är barn eller ungdom. Där berättar vi lite mer om vilken hjälp vi som jobbar på kommunen ger till alla som bor i Värmdö. Vi berättar också vilken hjälp just du kan få.

Sidan för barn och unga

För dig som är senior

Vi har samlat information riktad specifikt till dig som är senior på en egen sida. Den innehåller hjälpsamma tips på vad du kan göra om du vill få hjälp med att handla saker, aktivera eller underhålla dig eller bara ha någon att prata med.

Sidan för seniorer