Aktuella byggprojekt

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås (Djurö centrum).

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

 • Gustavsbergsprojektet
  I centrala Gustavsberg byggs det cirka 4000 nya bostäder. Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden, inom vilka Gustavsbergsprojektet har i uppdrag att ta fram detaljplaner. Detaljplanerna befinner sig i olika skeden, några under genomförande och andra i planeringsskede. I kommunhuset har Gustavsbergsprojektet en utställning. Där finns en modell över hela projektområdet och en över Porslinskvarteren, samt affischer och annan information om planerad utbyggnad.
 • Brunn centrum, Ingarööppnas i nytt fönster
 • Hemmesta centrum
 • Stavsnäs hamn 
 • Pågående detaljplanering
  Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som handlar om ny eller befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras. Främst prioriteras planering av nya bostadsområden i kommunens tätorter och planering av prioriterade förändringsområden (PFO).

Kommunala byggprojekt

 • Farstavikensskola/Ekedal
  Renovering och anpassning av skolbyggnaderna inom Ekedal. Start Q3 2018 och beräknas vara klart Q2 2020.
  Om Farstavikens skola/Ekedal
 • Kattholmen etapp 2
  Ombyggnad och anpassning av elverket till restaurang klart Q2 2020.
  Om Projekt Kattholmenöppnas i nytt fönster
 • Charlottendals förskola
  Ny förskola för 160 barn projekteras. Byggstart våren 2019. Beräknas stå klart sommaren 2020.
 • Porslinsfabriken
  Kommunen avser att skapa ett kultur- och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn.
 • Skola Charlottendal
  F-9 skola beräknas stå klar i samband med skolstart 2021.
 • Idrottshall Charlottendal
  Beräknas stå klar i samband med skolstart 2021.

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta projektchef  Björn Hedin eller fastighetschef Bengt Lind på telefon 08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver: