Kulturhuset


Ta del av senaste nytt om porslinsfabriken i Gustavsberg.

Senaste nytt om Kulturhuset

Uppdaterad 12 maj 2022.

Just nu pågår kommunens projektering av det nya Kulturhuset parallellt med att den nya fastighetsägaren Landia genomför förberedande arbete med stommen. Preliminär produktionsstart februari 2023, produktionen beräknas pågå under 7-9 månader.

Bakgrund

Under våren 2021 inleddes en försäljningsprocess av fastigheten Gustavsberg 1:468 (porslinsfabriken). Försäljningen väckte stort intresse på marknaden och lett till sex konkreta bud. Landia AB hade det högsta budet med 110 miljoner och uppfyllde de kriterier som satts upp utifrån en långsiktig kulturell utvecklingstanke kring fastigheten och området i Gustavsbergs hamn. Försäljningen är villkorad med att Värmdö kommun återförhyr utrymme för det planerade kulturhuset.

Porslinsfabrikens historia Försäljning av porslinsfabriken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En mötesplats för generationer

Planerna på ett kultur- och upplevelsecentrum är en ambitiös satsning för att skapa en mötesplats för alla medborgare. Tanken är att skapa en byggnad med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, konst och design.

Kulturhuset kommer att bli en mötesplats för alla generationer i en trivsam, lustfylld och inspirerande miljö. Målet är en kravlös plats att vistas på för att skapa, lära, uppleva och utöva olika kultur­aktiviteter.

Tidsplan

Tidsplan projektering

För mer information

Kontakta fastighetschef Mathias Övelius eller fastighetsförvaltare Terese Andersson via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.