Vad händer med Porslinsfabriken?

Våren 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny inriktning för arbetet med att bygga om Porslinsfabriken sedan utredningar visat att sågtandstaket måste bytas ut. Tanken är fortfarande att skapa ett kultur- och upplevelsecentrum för kommunen, men byggnaden ska även ha plats för andra verksamheter.

Om Gustavsbergs Porslinsfabrik

När Kooperativa Förbundet 1937 övertog Gustavsbergs Porslinsfabrik började man omgående att bygga sanitetsporslinsfabriken och därefter hushållsporslinsfabriken med sitt karakterist­iska sågtandstak. Byggnaden ritades av Olof Thunström som mycket annat i Gustavsberg. Fabriken utrustades med löpande band och halvautomatisk formning. Ännu tillverkas en del av Stig Linbergs kända mönster i liten skala i fabriken.

Hushållsporslinsfabriken symboliserar tillsammans med sanitetsporslinsfabriken och badkarsfabriken, Gustavsbergsfabrikens moderna era, som växte fram under KF perioden.

Kommunen köpte Porslinsfabriken och ett flertal andra av äldre byggnader i hamnen 2012 och 2014 inleddes arbetet med planeringen av ett kultur- och upplevelse­centrum.

En mötesplats för generationer

Planerna på ett kultur- och upplevelsecentrum är en ambitiös satsning för att skapa en mötesplats för alla medborgare. Tanken är att skapa en byggnad med bibliotek, mötesrum, lokaler för dans, musik, konst och design samt en restaurant. Efter att man 2016/2017 upptäckte att sågtandstaket trots förstärkningar inte skulle kunna bevaras har inriktningen varit att behålla den byggnadshistoriskt intressanta fasaden, men med ett nytt lågsluttande tak. I och med beslutet om att behålla Porslinsmuseet i Torkhuset kommer planerna att arbetas om en del. Nu pågår utredningar om vad de delar av byggnaden som inte ska bli kulturhus bäst kan användas till.

Porslinsfabriken kommer att bli en mötesplats för alla generationer i en trivsam, lustfylld och inspirerande miljö. Målet är en kravlös plats att vistas på för att skapa, lära, uppleva och utöva olika kultur­aktiviteter.

För mer information

Kontakta fastighetschef Bengt Lind via mejl bengt.lind@varmdo.se eller på telefon
08-570 470 00.