Trafiklösning Charlottendal

Trafiklösningen för skoltomten i Charlottendal ska tillgodose förskolans olika behov av parkeringsplatser.

Trafiklösningen för skoltomten i Charlottendal ska tillgodose förskolans behov av personalparkering, parkeringsplatser till idrottshallen, slinga för att lämna och hämta vid förskolan, områdets behov av sammanlänkande gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

För mer information

Om du har frågor om projektet så är du välkommen att kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Björn Hedin, projektchef fastighetsavdelningen
Therese Timmas, projektledare fastighetsavdelningen