Markanvisningstävling för särskilt boende Pilhamn

Invid Kolströms kanal omgiven av kulturhistorisk bebyggelse ska ett särskilt boende för äldre utformas. Pilhamn på Ingarö har, förutom flera byggnader från 1800-talet, Ingarö kyrka inpå knuten samt närhet till förskolor och kollektivtrafik

ortofoto kvarnbergsterrassen


Platsen för den nya bebyggelsen ligger även på gångavstånd till Brunn centrum där det erbjuds offentlig och kommersiell service. För området finns en detaljplan med utrymme för ett särskilt boende.

Inbjudan

Värmdö kommun bjuder in till markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivaren föreslå en utformning med minst 60 lägenheter. Tävlingen har ett antal fasta förutsättningar och anbuden kommer att utvärderas efter kriterierna ”Pris”, ”Gestaltning”, ”Driftseffektivitet och miljö”, ”Långsiktighet” samt ”Klimatpåverkan”.

Värmdö kommun kommer att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud bäst uppfyller tävlingskriterierna samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Inbjudan samt bilagor till markanvisningstävlingen

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 10 februari 2020 kl. 17:00

Handlingarna ska levereras i slutet omslag märkt:

”Markanvisning Pilhamn. Till Hanna Hallbäck.”

Tävlingsbidrag ska sändas till:

Värmdö kommun

Att: Hanna Hallbäck

134 81 Gustavsberg

Ansökan kan också lämnas i Värmdö kommuns reception på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Kontakt

Svar lämnas så fort som möjligt och publiceras på hänvisad sida. Frågor ställs senast den 27 januari 2020 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Frågor under tävlingsperioden

Relaterad information

Informationsblad markanvisning

Kontakt

Övrig kontakt angående särskilt boende för äldre sker till Linda Hillner och angående markanvisningen till Hanna Hallbäck via 08-570 470 00 eller mejla linda.hillner@varmdo.se eller hanna.hallback@varmdo.se