Tyck till
Talande webbLyssna

Trafik och säkerhet

Vägskylt, max 50 kilometer i timmen

I Värmdö gäller samma allmänna trafikregler som i landet i övrigt. Det finns också lokala trafikföreskrifter, till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar på olika gator och vägar.

Vill du ta reda på vilka regler som gäller i ditt närområde gå in på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna vid en olycka blir. Att bli påkörd av en bil som kör i 30 km/timme motsvarar ungefär ett fall från första våningen i ett hus. Är hastigheten 50 km/timme är det som att falla handlöst från tredje våningen. Med den vetskapen vidtar Värmdö kommun ständigt hastighetsbegränsande åtgärder på vissa vägsträckor. Vi bygger också kontinuerligt ut gång- och cykelbanor i kommunen.

Under Beslut, insyn och rättssäkerhet på kommunens webbplats finns det mer information om fattade beslut i kommunen.

Senast publicerad: 2019-05-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation