Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-03-03 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-03

Paragrafer

BMHN 20-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-05

Datum då anslaget tas ned

2020-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar