Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-09-01 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Paragrafer

§ 94 -97

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-02

Datum då anslaget tas ned

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar