Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Förskolenämnden 2024-03-21

Nämnd/styrelse/bolag

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Paragrafer

§8-14

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-28

Datum då anslaget tas ned

2024-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Matilda Langer, matilda.langer@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar