Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet 2024-06-11

Nämnd/styrelse/bolag

Förbundsstyrelsen, Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2024-06-11

Paragrafer

§18-31

Datum då anslaget sätts upp

2024-07-03

Datum då anslaget tas ned

2024-07-26

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Annika Persson, Annika.Persson@käppala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar