Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2024-06-19

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-06-19

Paragrafer

§162-201

Datum då anslaget sätts upp

2024-07-03

Datum då anslaget tas ned

2024-07-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar