Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 27 maj 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Paragrafer

§91-112

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-11

Datum då anslaget tas ned

2020-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar