Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2020-03-18 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-28

Paragrafer

§ 36

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-18

Datum då anslaget tas ned

2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar