Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2024-01-24 protokoll

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-01-24

Paragrafer

§§ 1-15, 18-20

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-02

Datum då anslaget tas ned

2024-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar