Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen den 7 oktober 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Paragrafer

§134

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-14

Datum då anslaget tas ned

2020-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar