Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2020-01-28

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§1-5

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-05

Datum då anslaget tas ned

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Gabriel Lagerström de Jong, Gabriel.lagerstrom-de-jong@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar