Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2020-09-08

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-08

Paragrafer

§16 - 18

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-15

Datum då anslaget tas ned

2020-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo.

Sekreterare

Kajsa Blomqvist, Kajsa.blomqvist@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar