Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§1-4

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Datum då anslaget tas ned

2020-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar