Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-14

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-14

Paragrafer

§1-11

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-22

Datum då anslaget tas ned

2023-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar