Talande webbLyssna

Anslagsbevis: OJ-protokoll Förskolenämnden

Nämnd/styrelse/bolag

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-05

Paragrafer

§18

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-05

Datum då anslaget tas ned

2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Matilda Langer, matilda.langer@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar