Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2020-06-16

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Paragrafer

§24-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-16

Datum då anslaget tas ned

2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi
jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar