Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden 2024-02-01

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Paragrafer

§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-01

Datum då anslaget tas ned

2024-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Matilda Langer, matilda.langer@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar