Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden OJ 2019-09-06

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-06

Paragrafer

§24

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-06

Datum då anslaget tas ned

2019-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Jonathan Takahashi och jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar