Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm 2020-03-02

Nämnd/styrelse/bolag

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanträdesdatum

2020-03-02

Paragrafer

§8-9

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-10

Datum då anslaget tas ned

2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo

Sekreterare

Jonathan Takahashi
jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar