Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Protokoll Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2024-01-30

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-30

Paragrafer

BMHN 1-3

Datum då anslaget sätts upp

2024-01-30

Datum då anslaget tas ned

2024-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Alexander Ivarsson, alexander.ivarsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar