Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Protokoll kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott 2024-03-20

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott

Sammanträdesdatum

2024-03-20

Paragrafer

§1-6

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-28

Datum då anslaget tas ned

2024-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Pontus Karlsson, pontus.karlsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar