Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2020-03-11

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

§7-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-18

Datum då anslaget tas ned

2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar