Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämnden 2024-01-31

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-31

Paragrafer

§ 1-9

Datum då anslaget sätts upp

2024-01-31

Datum då anslaget tas ned

2024-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Therese Gustafsson, therese.gustafsson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar