Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-07-10

Paragrafer

§142-147

Datum då anslaget sätts upp

2024-07-10

Datum då anslaget tas ned

2024-08-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Matilda Langer, matilda.langer@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar