Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-03 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-03

Paragrafer

§23-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-03

Datum då anslaget tas ned

2020-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommiunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar