Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-12

Nämnd/styrelse/bolag

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

§40

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-12

Datum då anslaget tas ned

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar